Automatické písmo a kresba

Automatickou kresbu používám při hledání oblastí těla, ve kterých je zdravotní problém. Také se mi automaticky nakreslí stav čaker a je pak možné je opět sharmonizovat. Automatické písmo je dar, který jsem objevila u sebe před několika lety. Položím otázku a pak je mi sdělena - nadiktována odpověď. Za základě sdělené informace je pak opět možné odblokovat problém v dané situaci.